Tải Advanced GIF Animator 3.0

Link Tải Advanced GIF Animator 3.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Advanced GIF Animator 3.0

Advanced GIF Animator là tool tốt nhất để tạo ra ảnh GIF động mà ko phải sử dụng những phần mềm đắt tiền và tiêu tốn nhiều dung lượng bộ nhớ như Adobe Photoshop, PaintShop Pro. Bạn có thể sử dụng chương trình này để xây dựng những hình ảnh, banner quảng cáo, thanh menu, nút ấn, và thậm chí là những bộ phim động.

Bạn cũng có thể sử dụng trình tạo ảnh tích hợp sẵn của Advanced GIF Animator hay của những tool edit ảnh độc lập khác như Windows Paint, PaintShop Pro hay Adobe Photoshop để tạo ra những hình ảnh thành phần rồi ghép chúng lại cùng nhau thành một ảnh GIF động.

Vài chức năng chính của Advanced GIF Animator:

- Tạo ảnh GIF động.
- Quản lý những khung ảnh GIF .
- Tạo vòng lặp xác định hay ko xác định cho ảnh GIF động.
- Chuyển đổi ảnh GIF từ hay thành file ảnh Windows (*.bmp).
- Liên tục được cập nhập và cải tiển mới.
Theo Vnmedia


Link Tải Advanced GIF Animator 3.0 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)