Tải Advanced Locker cho Android

Link Tải Advanced Locker cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Advanced Locker cho Android

Advanced Locker sẽ là chọn lựa thứ nhất của bạn nếu thấy là nản cùng khóa MH đơn điệu, nhàm đáng buồn hoặc bạn đang tìm một ứng dụng khóa MH bên thứ 3 cùng những chức năng mạnh mẽ và giao diện đẹp. Nên tin chúng tôi bởi bạn sẽ nhìn thích phần mềm này và không thể ko sử dụng nó.
Advanced Locker cho Android
Chức năng chính:
Tốn ít dung lượng bộ nhớ trong
Giao diện dễ dàng tuy nhiên đẹp
Thêm những chức năng ghi nhớ, tạo bản ghi, thông tin
Không cần mở khóa trước khi trả lời cuộc gọi
Nhắc nhở cho cuộc gọi nhỡ, SMS mới và Gmail.


Link Tải Advanced Locker cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)