Tải Advanced Mac Mailer

Link Tải Advanced Mac Mailer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Advanced Mac Mailer

Advanced Mac Mailer giúp bạn gửi một nhóm những message riêng tư và quản lý vô vàn danh bạ khách hàng (ko hạn chế số lượng người trong mỗi danh bạ). Phần mềm này giúp bạn một chọn lựa sử dụng những template message cùng những mục lấy từ cơ sở dữ liệu của khách hàng được thêm vào để hỗ trợ những message của bạn trông riêng tư hơn. Phần mềm này sẽ bảo đảm 100% tỷ lệ phân phát bằng việc sử dụng khung phân phát message chuẩn của Apple Mail. Nhập và xuất làm việc cùng file CVS giấy tờ thuần chuẩn.
Các chức năng chính: Gửi theo nhóm những thư điện tử từng được riêng tư hóa
Tạo và quản lý danh bạ gửi thư điện tử tựa vào khách hàng
Nhập danh bạ thư điện tử cùng những thông báo chi tiết
Nhập và xuất làm việc cùng những file CVS giấy tờ thuần chuẩn
Tạo những message riêng tư khi gửi
Không hạn chế số lượng người trong danh bạ.


Link Tải Advanced Mac Mailer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)