Tải Advanced Outlook Express DBX Recovery 2.0

Link Tải Advanced Outlook Express DBX Recovery 2.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Advanced Outlook Express DBX Recovery 2.0

Advanced Outlook Express DBX Recovery là ứng dụng hỗ trợ bạn phục hồi tệp lưu trữ của chương trình Outlook Express mà bạn lỡ tay làm thất lạc hoặc biến mất.

Khôi phục lại thư điện tử bị delete hay hỏng từ Outlook Express, có thể phục hồi bản ghi bị delete ngay cả khi chúng từng được delete khỏi những Folder. DBX có thể nhập những tệp hay mở DBX hiện có hệ thống tệp để xem email, giao diện dễ dàng và dễ sử dụng. Khôi phục lại những tài liệu đính kèm có thể từng bị mất chạy trong email...
Tổng hợp


Link Tải Advanced Outlook Express DBX Recovery 2.0 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)