Tải aFirewall call and sms blocker cho Android

Link Tải aFirewall call and sms blocker cho Android chính thức:

aFirewall nghĩa là Android Firewall. Nó cho phép người sử dụng cấu hình những rule để chặn những cuộc gọi hay tn ở những thời điểm khác nhau. Không chỉ vậy, phần mềm này giúp cả rule theo định kỳ và rule trong thời gian ngắn.Những thứ cơ bản về aFirewall:
Nhằm bảo đảm aFirewall có quyền cao hơn để gigiết hại những tn đến, nên cài đặt aFirewall trước khi cài ứng dụng tn bên thứ 3 khác như Go SMS Pro, Handcent,...
Black list là danh bạ mặc định phải chặn. Theo mặc định, người sử dụng chỉ việc cho sđt vào danh bạ đen khi có ý định chặn chúng. Tích vào Unknown and private trong black list để chặn những cuộc gọi ko rõ/ riêng tư/ bị hạn chế hoặc cuộc gọi ẩn danh.
Những số trong danh bạ bảo vệ sẽ ko bị chặn, bảo vệ những cuộc hội thoại giúp ẩn tn SMS, MMS hay cuộc gọi của danh bạ những số được bảo vệ.
Rule sử dụng để làm gì:
Chế độ treo nhiều cuộc gọi cũng được giúp. Người sử dụng có thể chuyển tiếp những cuộc gọi bị chặn thành voicthư điện tử hay một vài ko tồn tại. Bạn cũng thiết lập được cho aFirewall chấp nhận và treo những cuộc gọi bị chặn để né forward thành voicemail.
Hướng dẫn chặn danh bạ nhóm: Người sử dụng có thể thiếp lập danh bạ Call Blocking và Message Blocking riêng biệt nhau.
Dữ liệu aFirewall:
Hỗ trợ sao lưu tất cả dữ liệu aFirewall thành sổ chỗ ở thẻ nhớ SD theo định dạng xml; và khôi phục lại cài đặt aFirewall từ sổ chỗ ở của thẻ nhớ.
Phụ thuộc vào ứng dụng BackupToEmail, giúp sao lưu bản ghi những gì từng chặn và bản ghi bảo vệ thành Gmail.
Bảo mật aFirewall:
Hỗ trợ bảo vệ mật khẩu/mật khẩu giả.
Hỗ trợ ẩn icon ứng dụng aFirewall, người sử dụng có thể mở nó cùng SimpleDialer.
Chức năng thêm:
Hỗ trợ chặn cuộc gọi đi.
Hỗ trợ ký tự đại diện tiền tố.
Hỗ trợ chặn từ khóa trong SMS.
Hỗ trợ chặn tiin nhắn SMS từ chỗ ở email, tuy nhiên aFirewall ko giúp chặn email.
aFirewall call and sms blocker cho Android
aFirewall call and sms blocker cho Android
aFirewall call and sms blocker cho Android

Hạn chế:

Những phân quyền dưới đây chỉ được trao cho hệ thống hay chữ ký ứng dụng bởi hệ điều hành android, tựa vào những thay đổi từ Google, người sử dụng có thể phải root ĐT và chuyển đổi aFirewall thành ứng dụng hệ thống để sửa những lỗi ảnh hưởng trong ĐT dù aFirewall từng quyết tâm xử lý chúng.android.permission.MODIFY_PHONE_STATE: Thay đổi từ Android 2.3 và yêu cầu bởi answerCall và cancelMissedCallNotification.android.permission.WRITE_APN_SETTINGS: Thay đổi từ android 4.0 và yêu cầu bởi truy vấn ApnSettings để download đính kèm trong tn MMS.android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS: Thay đổi từ Android 4.2 và yêu cầu bởi chế độ airplane on/ off.Người sử dụng có thể sử dụng link2SD miễn phí, apps2ROM miễn phí để chuyển đổi aFirewall thành hệ thống.


Link Tải aFirewall call and sms blocker cho Android mới nhất: