Tải Ajax Control Toolkit

Link Tải Ajax Control Toolkit chính thức:


Ajax Control Toolkit

Ajax Control Toolkit là tool không thể thiếu đối cùng những lập trình viên .NET khi xây dựng ứng dụng ASP.NET có sử dụng Ajax.Các Ajax Control Toolkit chứa một tập hợp đa dạng của những điều khiển mà bạn được phép sử dụng để xây dựng cao đáp ứng và tương tác Ajax cho phép những ứng dụng Web. Các Ajax Control Toolkit chứa nhiều hơn 40 điều khiển, gồm có, AutoComplete điều khiển CollapsiblePanel, ColorPicker, MaskedEdit, Lịch, Accordion, và Watermark. Dùng Ajax Control Toolkit, bạn được phép xây dựng Ajax cho phép những ứng dụng ASP.NET Web Forms bằng việc kéo-và-thả Toolkit điều khiển từ Visual Studio Toolbox vào một trang web hình thức.


Link Tải Ajax Control Toolkit mới nhất: