Tải AKS Text Replacer

Link Tải AKS Text Replacer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


AKS Text Replacer

AKS Text Replacer là tool được tạo ra để tự động hoá các giai đoạn tìm và thay thế, làm trong việc tìm và thay thế trở lên dễ kiểm soát.
AKS Text Replacer
AKS Text Replacer cho phép xác định điều kiện tìm khác nhau và sẽ yêu cầu công nhận trước khi thay thế.

Dưới đây là 1 vài chức năng chính của "AKS Text Replacer":

- Những chữ được thay thế sẽ được xem trước và tô sáng lên.- Tìm nhiều Folder với một lúc, tất cả và loại trừ 1 số Folder.- Dùng bộ lọc theo kích cỡ và ngày tháng, bộ lọc thời gian chính xác theo (giờ, phút, giây)- Ghi trên file gốc, hay bản sao tệp thay thế.- Tạo file sao lưu trước khi thay thế.


Link Tải AKS Text Replacer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)