Tải Album hình tốt nghiệp màu đen

Link Tải Album hình tốt nghiệp màu đen chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Album hình tốt nghiệp màu đen - Template Album hình tốt nghiệp màu đen

Tạo một album hình tốt nghiệp hoặc đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng MH rộng (16x9) và rất nhiều bố trí hình ảnh phong phú.
Album hình tốt nghiệp màu đen
Phù hợp cùng Microsoft PowerPoint 2013.