Tải Algebra One on One

Link Tải Algebra One on One chính thức:

Tải về máy (869,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Algebra One on One

Algebra One on One là chương trình vui vẻ để hỗ trợ bạn học tốt môn đại số. Chương trình này chứa 21 hàm, gồm cộng, trừ, giá trị không bao giờ, trung bình, hình vuông, và hình khối. Nó có cả thực hành và trò chơi.