Tải AllDup

Link Tải AllDup chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


AllDup - Tìm kiếm và xóa bỏ tệp trùng lặp

AllDup là ứng dụng miễn phí hỗ trợ bạn nhanh lẹ tìm và xóa bỏ những tệp trùng đc lưu trữ trữ ở nhiều Folder khác nhau nhằm né lãng phí dung lượng lưu trữ. 
Tìm và xóa bỏ tệp trùng lặp cùng AllDup
AllDup có cơ chế tìm mạnh cho phép tìm tệp trùng nhau ở ngẫu nhiên định dạng nào và cùng nhiều tiêu chuẩn kết hợp như: nội dung (content), tên (name), phần đuôi (extension), ngày khởi tạo (Create Date), ngày edit sau với (Last Modified Date) và thuộc tính (Attributes).Điểm nổi bật của phần mềm tìm file trùng AllDup là cho phép xem trước nội dung tệp thuộc nhiều định dạng khác nhau, hỗ trợ bạn đưa ra quyết định giải quyết chính xác. Nó cũng có nhiều chọn lựa phong phú giúp bạn xác định những tệp trùng một cách đồng loạt.


Link Tải AllDup mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)