Tải Allok MOV Converter 4.0

Link Tải Allok MOV Converter 4.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Allok MOV Converter 4.0

Allok MOV Converter là 1 tool mạnh và tốt trong việc chuyển đổi định dạng video từ MOV thành AVI, MOV thành MPEG, MOV thành WMV, MOV thành DVD, MOV thành VCD và MOV thành SVCD.

Những chức năng chính gồm có : chuyển đổi giải quyết theo khối MOV, dạng file QT thành AVI, MPEG, VCD, SVCD, DVD, định dạng WMV; Hỗ trợ những định dạng khác của AVI video, tương tự là DivX, Xvid, MPEG4; Lựa chọn điều chỉnh NTSC/PAL trong việc xuất ra DVD, VCD, SVCD. Thay đổi phân vùng, kích cỡ ảnh như bạn muốn.
Tổng hợp


Link Tải Allok MOV Converter 4.0 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)