Tải Allway Sync (32 bit)

Link Tải Allway Sync (32 bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Allway Sync (32 bit)

Allway Sync là tool đồng bộ file và Folder miễn phí dành cho hệ điều hành Windows. Allway Sync sử dụng thuật toán đồng bộ mới để đồng bộ dữ liệu của bạn giữa những máy PC, laptop, những thẻ nhớ USB, …Chương trình có thể đồng bộ dữ liệu của nhiều Folder 1 lúc, có lưu trữ lại những sự thay đổi và xoá (nếu có) những lúc bạn thực hiện việc đồng bộ.Allway Sync có giao diện dễ sử dụng, giúp đa ngôn ngữ. Hiện thời chương trình giúp bạn sử dụng miễn phí đối cùng người sử dụng riêng tư.


Link Tải Allway Sync (32 bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)