Tải Altarsoft Disk Cleaner 1.3

Link Tải Altarsoft Disk Cleaner 1.3 chính thức:


Altarsoft Disk Cleaner 1.3

Altarsoft Disk Cleaner là 1 chương trình nhỏ, miễn phí có thể hỗ trợ bạn dọn dẹp, làm sạch hệ thống từ những file rác và những mục registry ko hợp lệ. Nó cũng có thể quản lý những chương trình khi máy tính khởi động và được cài đặt. Chương trình giúp bạn giải phóng bộ nhớ và hiển thị thông báo hệ thống.Vài chức năng chính của chương trình:- Xóa file rác, cookie, history, những file tạm hay được mở gần đây, những file internet tạm, những shortcut bị hỏng,...
- Sửa chữa registry
- Quản lý những chương trình được cài đặt và khi khởi động máy tính
- Giải phóng bộ nhớ
Theo Softpedia


Link Tải Altarsoft Disk Cleaner 1.3 mới nhất: