Tải Amor Photo Downloader 1.9.9

Link Tải Amor Photo Downloader 1.9.9 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Amor Photo Downloader 1.9.9

Với Amor Photo Downloader, bạn được phép nhanh lẹ tìm và tải xuống ảnh ngẫu nhiên một website nào. Chỉ việc ra một URL và định dạng ảnh, bạn được phép chọn tải xuống ảnh chỉ trong trang đó, tên miền đó, hay có thể từ tất cả những trang. Bạn có thể xem ảnh trước khi tải xuống ko JavaScript hoặc ActiveX độc hại nào được kích hoạt những lúc từng đi Amor Photo Downloader. Một chương trình phải có đối cùng những người đều đặn lướt web.
Tổng hợp


Link Tải Amor Photo Downloader 1.9.9 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)