Tải Amyuni PDF Creator cho .NET - Developer Pro

Link Tải Amyuni PDF Creator cho .NET - Developer Pro chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Amyuni PDF Creator for .NET - Developer Pro

Amyuni PDF Creator for .NET là tool có ích được tạo ra để giúp đỡ những nhà phát triển phần mềm thực hiện những thao tác sau:• Tạo, xem, edit, chú thích, và in tài liệu PDF hoặc PDF/A.• Tạo và điền vào những mẫu tài liệu PDF.• Tạo ra những tài liệu rắc rối và lưu chúng dưới dạng PDF, XPS, HTML, RTF, Excel hay định dạng đồ họa.
Amyuni PDF Creator for .NET
Chức năng chính:
• Hỗ trợ phông chữ cho OpenType, TrueType và Type1.• Hỗ trợ đọc và ghi nhiều định dạng nén hình ảnh như JBIG2, JPEG2000, JPEG, CCITT, TIFF, PNG và GIF.• Hỗ trợ nhiều loại tài liệu PDF cùng định dạng PDF 1.7 và bảng biểu XRef nén.• Lưu lại tài liệu PDF thành định dạng PDF 1.4, 1.5, hay PDF/A.• Chỉnh sửa và in tài liệu PDF.• Nén hình ảnh, đồ họa và giấy tờ có dung lượng lớn để giảm thiểu kích cỡ tài liệu PDF đầu ra.• Xuất tài liệu PDF thành XAML để tích hợp cùng Silverlight.• Xuất tài liệu PDF thành nhiều định dạng như XPS, Excel, HTML, RTF, TXT, TIFF, JPEG hay BMP.• Di chuyển một hay nhiều trang bên trong một tài liệu hay thành tài liệu khác.• In một trang đơn ra nhiều tờ hay nhiều trang ra một tờ đơn.• Tài liệu PDF có thể được bảo mật bằng thuật toán mã hóa 40- hoặc 128-bit để chống bị xem, bị thay đổi, hay in ấn.


Link Tải Amyuni PDF Creator cho .NET - Developer Pro mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)