Tải An toàn và Bảo mật thông tin

Link Tải An toàn và Bảo mật thông tin chính thức:

Tải về máy (868,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


An toàn và Bảo mật thông tin - Tài liệu chỉ bảo bảo mật thông tin

Lúc nhu cầu thảo luận thông báo dữ liệu ngày càng lớn và phong phú, những tiến bộ về điện tử - viễn thông và công nghệ thông báo ko ngừng đc xây dựng ứng dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì những quan niệm ý tưởng và biện pháp bảo vệ thông báo dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông báo dữ liệu là 1 đề tài rộng, có ảnh hưởng xuất hiện nhiều lĩnh vực và trong thực tế có thể có vô vàn phương pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn thông báo dữ liệu. Các phương pháp bảo vệ an toàn thông báo dữ liệu có thể được quy tụ vào ba nhóm sau:Bảo vệ an toàn thông báo bằng những biện pháp hành chính.
Bảo vệ an toàn thông báo bằng những biện pháp kỹ thuật (phần cứng).
Bảo vệ an toàn thông báo bằng những biện pháp thuật toán (phần mềm).
Ba nhóm trên có thể được ứng dụng riêng rẽ hay phối kết hợp. Môi trường khó bảo vệ an toàn thông báo nhất và cũng là môi trường đối phương dễ xân nhập nhất đấy là môi trường mạng và truyền tin. Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế nhất hiện nay trên mạng truyền tin và mạng máy tính là biện pháp thuật toán.An toàn thông báo gồm có những nội dung sau:Tính bí ẩn: tính kín đáo cá nhân của thông báo
Tính xác thực của thông báo, gồm có xác thực đối tác( bài toán nhận danh), xác thực thông báo thảo luận.
Tính trách nhiệm: bảo đảm người gửi thông báo không thể thoái thác trách nhiệm về thông báo mà mình từng gửi.


Link Tải An toàn và Bảo mật thông tin mới nhất:

Tải về máy (868,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)