Tải Android File Transfer cho Mac

Link Tải Android File Transfer cho Mac chính thức:

Android File Transfer là phần mềm share dữ liệu giữa máy tính Mac và ĐT Android nhanh lẹ và hiệu quả, giúp OS X 10.5 và Android 3.0 trở lên.
Kết nối máy Mac cùng Android

Ứng dụng share file miễn phí và nhanh lẹ giữa Android và máy tính Mac Android File TransferCũng chưa có gì lạ khi người sử dụng máy tính Mac lại ưa thích Android hơn là SP với nhà iOS. Điều này là chắc chắn bình thường, dù sẽ mang xuất hiện hai chút bất tiện khi truy cập hoặc đồng bộ hóa những thiết bị. Lúc có ý định share hình ảnh, file, dữ liệu giữa máy Mac và ĐT Android, bạn sẽ cần đến những phần mềm giúp, và Android File Transfer chính là giải pháp. App này sẽ hỗ trợ share file cùng kích thước tối đa 4GB.
Thông báo khi cài đặt ứng dụng

Thông báo được sau khi mở ứng dụng Android File Transfer trong Applications của máy Mac
Các bước truy cập Android cùng máy tính Mac bằng Android File Transfer

Tải và cài đặt Android File Transfer trên PC Mac.
Mở ứng dụng Android File Transfer (những lần sau, ứng dụng sẽ tự động mở khi thiết bị được truy cập).
Kéo Android File Transfer vào mục Applications của máy Mac.
Đảm bảo MH thiết bị ko bị khóa.
Kết nối ĐT Android cùng máy tính Mac bằng dây cáp nối USB.
Trên ĐT, vuốt MH từ trên xuống để mở mục thông tin, chạm USB for... và sau đấy chọn Transfer files (MTP).
Dùng cửa sổ pop up của ứng dụng Android File Transfer hiện ra trên PC Mac để kéo thả file.
Rút dây nối USB khi kết thúc các giai đoạn share dữ liệu.
Dễ dàng share file sau khi truy cập

Hình ảnh hiển thị những Folder trong ĐT Nexus 4 khi truy cập cùng máy Mac bằng Android File TransferTrong các giai đoạn cài đặt ứng dụng, có thể bạn sẽ nên nhập mật khẩu của máy. Người sử dụng cũng không thể xem trước file trong Android File Transfer mà phải chuyển file đấy thành máy tính mới có thể xem được. Sau lần truy cập thứ nhất, ứng dụng sẽ tự động mở những lúc ĐT được truy cập cùng máy tính. Cũng cần lưu ý là ĐT sẽ ko hiển thị trong Finder của máy Mac. Ứng dụng bé gọn mà có ích này sẽ hỗ trợ bạn truy cập Android cùng máy Mac dễ chỉ cùng dây cáp USB.


Link Tải Android File Transfer cho Mac mới nhất: