Tải Anh hung Lac Viet

Link Tải Anh hung Lac Viet chính thức:


Anh hung Lac Viet

Nên với chiếc ĐT Android của bạn trở lại bối cảnh cổ đại, điều khiển những nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam bằng game Anh hùng Lạc Việt. Trò chơi có bối cảnh cổ đại, bạn sẽ được điều khiển những nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam như: Thạch Sanh, An Dương Vương, Lạc Long Quân.Mỗinhân vật có thông số lúc đầu khác nhau, và một kĩ năng nổi bật riêng,năng lực chung của những nhân vật là đặt bẫy tiêu diệt kẻ thù.


Link Tải Anh hung Lac Viet mới nhất: