Tải Anti-Keylogger Elite 3

Link Tải Anti-Keylogger Elite 3 chính thức:


Anti-Keylogger Elite 3

Anti-Keylogger Elite là 1 tool dò tìm những trình gián điệp ghi lại những hoạt động bàn phím và theo dõi trên MH (keylogger) được biết xuất hiện và chưa được biết.

Chương trình AKE có thể ngăn ngừa những trình keylogger từng biết hoặc chưa được công bố ko thâm nhập máy tính của bạn và ghi lại mọi thứ bạn gõ trên bàn phím và nhìn trên MH. Các trình Keylogger được tạo ra để cho phép những người sử dụng khác theo dõi tất cả những gì bạn đang làm trên PC của mình vào bất kì khi nào hay bán thông báo cho người nhận nó sau đấy hoặc phát tán nó lên internet xuất hiện máy của họ.
Theo tổng hợp


Link Tải Anti-Keylogger Elite 3 mới nhất: