Tải Anvi Startup Booster

Link Tải Anvi Startup Booster chính thức:

Anvi Startup Booster là 1 ứng dụng hỗ trợ gia tốc các giai đoạn khởi động của Windows bằng việc bỏ kích hoạt những tùy chọn ko quan trọng hay ít sử dụng.Cửa sổ của giao diện chính rất tiên tiến, cung cấp những tab riêng biệt để thực hiện những thao tác tối ưu hóa hiệu suất máy tính.Tab Home cho phép người sử dụng xem tất cả những chương trình khởi động với lúc cùng hệ thống (startup) chung cùng mức độ tác động và tỉ lệ hỏng của những phần mềm này để chọn lựa bỏ kích hoạt.Trong những tab ServiceSystem, bạn cũng được cung cấp những tùy chọn tương tự.App này sử dụng rất ít tài nguyên CPU và RAM bởi vì thế ko gây tác động xuất hiện hiệu suất máy tính.
Anvi Startup Booster

Vài chức năng chính:

Tối ưu hóa những chương trình startup: Bỏ kích hoạt những chương trình ko quan trọng khi khởi động hệ thống để giảm thời gian bật máy.
Bỏ kích hoạt những dịch vụ: Xóa hay bỏ kích hoạt những entry ko quan trọng từ hệ thống tự động khởi động.
Tối ưu hóa những thiết lập hệ thống: Tối ưu hóa thiết lập Windows để giải phóng bộ nhớ máy tính.
Cấu hình thiết lập mạng: Chức năng này hỗ trợ khóa những thiết lập có thể gây hại cho máy tính.
Khôi phục: Phần mềm này sẽ liệt kê cho bạn một bản sao lưu những tệp từng xóa. Bạn có thể chọn khôi phục nếu quan trọng.

Yêu cầu:

Bộ giải quyết: 300 MHz hay cao hơn
RAM: 128 MB
Ổ cứng trống: 50 MB


Link Tải Anvi Startup Booster mới nhất: