Tải AnyBizSoft PDF Converter

Link Tải AnyBizSoft PDF Converter chính thức:


AnyBizSoft PDF Converter

AnyBizSoft PDF Converter là ứng dụng chuyển đổi tệp PDF thành những định dạng khác như Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML và text documents. Các giấy tờ (nói cả chữ Việt), hình ảnh và siêu liên kết có thể tỏ ra được một những chính xác sau khi chuyển đổi thành Word, PowerPoint và tệp HTML.Với AnyBizSoft PDF Converter bạn được phép nhập khoảng 200 tệp PDF cho một lần chuyển đổi và bạn cũng có thể chọn một phạm vi cụ thể trong trang.
Các chức năng chính:- Chuyển đổi tệp PDF thành định dạng của Microsoft Word2002 - 2010 (.doc hay .docx). Giữ lại nội dung giấy tờ gốc, hình ảnh, và định dạng.- Chuyển đổi tệp PDF thành định dạng của Microsoft Excel 2003/2007/2010 (.xls hay .xlsx)- Chuyển đổi tệp PDF thành định dạng của Microsoft PowerPoint2002 - 2010 (.ppt hay .pptx). Giữ lại định dạng lúc đầu và cách bố trí hình ảnh.- Chuyển đổi tệp PDF thành định dạng HTML (.html). Giữ lại cách bố trí lúc đầu, định dạng, và siêu liên kết. Hỗ trợ hầu hết những trình duyệt phổ biến như IE, Firefox, Safari và Opera. Có thể xác định chất lượng của hình ảnh trong tệp HTML xuất ra.- Chuyển đổi tệp PDF thành định dạng text documents (.txt). Trích xuất tất cả những nội dung giấy tờ từ tệp PDF.- Chuyển đổi toàn bộ tệp PDF, hay chỉ một phạm vi cụ thể của những trang.- AnyBizSoft PDF Converter cũng có thể chuyển đổi những tệp PDF được mã hóa dạng ko cho sao chép, sửa đổi hoặc in.

- Đối cùng những tệp PDF cần mật khẩu để mở, bạn nên nhập mật khẩu trong cửa sổ popup, và sau đấy bắt đầu chuyển đổi.- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.


Link Tải AnyBizSoft PDF Converter mới nhất: