Tải AnyBizSoft PDF to EPUB

Link Tải AnyBizSoft PDF to EPUB chính thức:


AnyBizSoft PDF to EPUB

AnyBizSoft PDF to EPUB là ứng dụng chuyển đổi những tệp PDF thành định dạng EPUB eBook,cùng giấy tờ, biểu đồ, hình ảnh, bố cục và siêu liên kết gốc mặc định (Vềviệc bảo tồn siêu liên kết: chí những siêu liên kết đến những trang web hoặcđịa chie e-mail thì mới được bảo tồn sau khi chuyển đổi).Thêm vào đó,nó cung cấp những tùy chọn nâng cáp cho phép bnaj tùy chỉnh đầu ra cho tậptin EPUB, như font chữ, màu nền, …
Các chức năng chính:Chuyển đổi PDF thành EPUB cùng 3 bước dễ dàng
Hỗ trợ tùy biến đầu ra font màu sắc, màu nền...
Cho phép chuyển đổi hàng loạt 200 ebook PDF mỗi lần
Có năng lực chuyển đổi PDF được mã hóa ebook


Link Tải AnyBizSoft PDF to EPUB mới nhất: