Tải AOL Instant Messenger cho BlackBerry

Link Tải AOL Instant Messenger cho BlackBerry chính thức:

AOL Instant Messenger cho BlackBerry kết hợp tính năng và tính giải trí của phần mềm chat IM cùng thiết bị mạnh mẽ để tạo phải những chức năng chuyện trò có ích.

Chức năng:

Trò chuyện giấy tờ thời gian thực
Tin nhắn ảnh trong phiên chat
Biểu tượng cảm xúc
Khả năng tham gia nhiều cửa sổ chat với lúc
Xem tình hình đăng nhập của friend
Đăng nhập tự động khi được truy cập
Minh Lộc


Link Tải AOL Instant Messenger cho BlackBerry mới nhất: