Tải Apache HTTP Server

Link Tải Apache HTTP Server chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

Mục đích chính của Apache HTTP máy chủ là cung cấp một server năng suất, an toàn và có năng lực mở rộng mà nó có thể cung cấp những dịch vụ HTTP đồng bộ cùng HTTP chuẩn hiện nay.Dự án đang được quản lý bởi một nhóm những tình nguyện viên trên khắp thế giới, liên hệ cùng nhau bằng internet để với phát triển. Đây là 1 dự án của tổ chức phần mềm Apache, hơn nữa có hàng trăm người từng tham gia góp phần phát triển dự án này bằng những đóng góp về ý tưởng, code và tài liệu tham khảo.
Apache HTTP Server

Chức năng chính của Apache HTTP Server

Mạnh mẽ, linh hoạt, và giúp server HTTP/1.1
Hỗ trợ phương thức mới nhất, gồm có cả HTTP/1.1 (RFC2616)
Có thể cấu hình, có năng lực mở rộng module của một hãng thứ 3.
Có thể tùy biến bằng việc tự viết module từ module API của Apache.
Cung cấp đầy đủ mã nguồn và một đăng ký sử dụng vô thời hạn.
Có thể đi trên Windows 2003/XP/2000/NT/9x, Netware 5.x trở lên, OS/2 và hầu hết những bản của UNIX.
Vẫn đang tiếp tục đc xây dựng.


Link Tải Apache HTTP Server mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)