Tải Apex JPG to PDF Converter

Link Tải Apex JPG to PDF Converter chính thức:

Apex JPG to PDF Converter sẽ nhanh lẹ chuyển đổi nhiều file hình JPG thành những tệp PDF một cách dễ. JPGto PDF Converter là 1 ứng chuyển đổi dụng trực tiếp những định dạnghình ảnh cụ thể như JPG, JPEG, JPE và JFIF vào một hay nhiều trang tậptin PDF. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi scanned paper documents trực tiếp vào tệp hình ảnh và sau đấy thay đổi chúng sangđịnh dạng PDF bằng việc sử dụng JPG to PDF Converter. Phần mềm này có năng lực cho vào, hợp nhất, kết hợp, ghép, chèn, nhập và biến nhiều hình ảnh JPG vào tài liệu PDF.Phần mềm này cung cấp một ứng dụng tối ưu hóa để chuyển đổi tất cả những định dạng hình ảnh,đồ họa, Scan, Fax, hình ảnh tĩnh, Snaps, bản vẽ, ảnh chụp, chụp MHthành định dạng file PDF cùng chất lượng cao.Apex JPG to PDF Converter là 1 chương trình mạnh mẽ, chuyển đổi nhiều tệp BMP vào một hay nhiều file PDF thực sự dễ. Phần mềm giúp chuyển đổi JPG vào những tệp PDF nhanh lẹ, gồm có toàn bộ giấy tờ, đồ họa và độ phân giải. JPG 2 PDF Converter là phần mềm Windows độc lập để chuyển đổi những tệp hình ảnh dễ dàng và rắc rối thành tài liệu PDF.
Apex JPG to PDF Converter

Các chức năng của BMP to PDF Converter:

Dễ sử dụng.

Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh BMP để chuyển đổi thành tệp PDF.

Chuyển đổi hàng loạt BMP thành tài liệu PDFchỉ cùng một cú click chuột duy nhất.

Giữ nguyên file gốc khi chuyển đổi mà ko làm giảm chất lượng ảnh.

Lưu trữ hay lưu chuyển tệp BMP trong tệp PDF.

Không cần cài đặt thêm ứng dụng thứ 3 khi chuyển đổi.

Tương thích cùng mọi hệ điều hành phổ biến như Windows 98, NT, 2000, XP, Vista và Windows 7.

Yêu cầu hệ thống:

*. Net framework 2.0 trở lên
* 5 MB ổ cứng trống
* 128 MB RAM
* Windows 98/NT/2000/2003/ME/XP/Vista/7


Link Tải Apex JPG to PDF Converter mới nhất: