Tải App Backup & Restore cho Android

Link Tải App Backup & Restore cho Android chính thức:

App Backup & Restore là tool giúp bạn sao lưu và khôi phục những ứng dụng trên Android.
Chức năng:

- Sao lưu ứng dụng trên thẻ SD.- Sao lưu hàng loạt.- Sao lưu market link cho ứng dụng được bảo vệ.- Khôi phục những ứng dụng từ thẻ SD.- Khôi phục hàng loạt.- Gỡ bỏ cài đặt nhanh.- Sắp xếp ứng dụng theo tên, ngày cài đặt, kích thước.- Tự động sao lưu khi cài đặt.- Hiển thị lưu trữ sử dụng.- Nhiều bản sao lưu.- Tìm ứng dụng từ Google market.- Gửi file APK qua email.- Chia sẻ market link.- Hỗ trợ App2SD.
App Backup & Restore cho Android


Link Tải App Backup & Restore cho Android mới nhất: