Tải App Tamer cho Mac

Link Tải App Tamer cho Mac chính thức:

App Tamer có năng lực tự động dừng những ứng dụng để phân phát hiệu suất sử dụng CPU hiệu quả hơn và nâng cấp tuổi đời của pin. Vài ứng dụng của Mac, nổi bật là trình duyệt web, tiếp tục đi những tác vụ ngay cả khi chúng “được yêu cầu” yên tĩnh.Điều này sẽ làm tiêu tốn năng lượng và giảm tuổi đời của pin. Chức năng AutoStop của App Tamer có năng lực tự động dừng những phần mềm này khi bạn ko cần đến chúng rồi khởi động chúng lại khi bạn kích vào chúng. Điều này sẽ hỗ trợ giải phóng CPU của bạn và giảm thiểu tiêu tốn năng lượng. Chương trình này có giao diện người sử dụng thu hút và dễ sử dụng cho việc quản lý những ứng dụng đang chạy. App Tamer sẽ hiển thị phần trăm giải quyết cho mỗi ứng dụng, và hiển thị bản ghi sử dụng CPU. Bạn có thể dễ bật AutoStop cho bất cứ một ứng dụng nào, và thay đổi quyền ưu tiên giải quyết của chúng trong OS X.

Phiên bản mới này có:

Nếu như bạn kích vào Dock rồi đột ngột tắt App Tamer, chương trình sẽ để cửa sổ của một vài ứng dụng chuyển thành màu xám. Điều này từng được fix lỗi.
AutoStop sẽ đóng bất cứ một ứng dụng nào cho đến khi nó được đi nhiều hơn 30 giây. Điều này sẽ ngăn bớt hầu hết những ứng dụng cho việc dừng đi trước khi chúng làm xong thử thách


Link Tải App Tamer cho Mac mới nhất: