Tải Apple Mac Data Recovery

Link Tải Apple Mac Data Recovery chính thức:

Bạn có thể từng được đặt tại một nơi có được tool mạnh mẽ và hiệu quả cùng chiếc máy tính Mac của mình. Phần mềm khôi phục dữ liệu Apple Mac thực sự dễ sử dụng này hay tạo ra để khôi phục những file từng bị delete từ ổ cứng máy tính Mac có hệ thống file HFS được cài đặt. Phần mềm này sẽ khôi phục những file bị delete bằng Shift+Del hay từng bị dọn dẹp khỏi thùng rác.

Mac Data Recovery sẽ khôi phục những file Mac bị lỗi do:

Virus tấn công
Lây nhiễm Trojan
Bị ngắt điện đột ngột
Ổ cứng lỗi

Apple Macintosh Data cũng có thể khôi phục dữ liệu Mac từ:

Tái format phân vùng ổ cứng
Phân vùng HFS & HFS+ bị lỗi
Phân vùng bị mất
Phân vùng bị lạc

Các chức năng chính:

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Mac
Khôi phục dữ liệu phân vùng Macbook
Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng Mac bị hỏng
Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng Mac bị format
Khôi phục những file và folder bị xóa
Dùng tính năng tìm để tìm bất cứ file nào
Hỗ trợ ổ HFS & HFS+ logic.


Link Tải Apple Mac Data Recovery mới nhất: