Tải AppyDays cho iOS

Link Tải AppyDays cho iOS chính thức:

AppyDays cho iOS là tool tìm ứng dụng mới dễ cho iPhone/iPad.

Chức năng:

Tìm ứng dụng giảm giá
Tìm ứng dụng mới trong App Store
Ứng dụng được cập nhật đều đặn
Lắc thiết bị để truy cập ứng dụng bất kỳ
Dùng bộ lọc để xem thiết bị ưa thích
Minh Lộc


Link Tải AppyDays cho iOS mới nhất: