Tải ArcaVir Internet Security 2012 (64 bit)

Link Tải ArcaVir Internet Security 2012 (64 bit) chính thức:

Tải về máy (265,8 MB)

ArcaVir Internet Security 2012 là phần mềm bảo vệ máy tính toàn diện trước những mối đe dọa trực tuyến và những hành vi móc túi dữ liệu bí ẩn từ hệ thống máy tính của bạn. ArcaVir Internet Security còn bảo vệ dữ liệu được truyền qua giao tiếp, truy cập Wi-Fi và Bluetooth.
ArcaVir Internet Security 2012 (64 bit)

Vài chức năng chính:

- Antivirus Protection:+ Bảo vệ trước những phần mềm độc hại.+ Quét E-mail.+ Bảo mật dữ liệu gửi qua Bluetooth, truyền thông và WiFi.+ Bảo vệ một cách chủ động (Heuristic).+ Cập nhật cơ sở dữ liệu nhờ công nghệ Cloud Molecule.- Internet Security:+ Firewall.+ Quét HTTP.+ Bảo vệ thông báo E-banking.+ Chống giả mạo.+ Giúp cha mẹ kiểm soát truy cập Internet của con cái.+ Kiểm soát nội dung trang web.+ Chống Spam.


Link Tải ArcaVir Internet Security 2012 (64 bit) mới nhất:

Tải về máy (265,8 MB)