Tải Asterisk Click2Dial

Link Tải Asterisk Click2Dial chính thức:


Asterisk Click2Dial

Asterisk Click2Dial là 1 ứng dụng mở rộng của Firefox, được tạo ra để giúp bạn gọi bất kì ai trực tiếp từ trình duyệt của bạn.
Asterisk Click2Dial còn là 1 Click To Dial (hay Click To Call) ứng dụng làm việc cho Asterisk. Và có ý định làm việc cùng AsteriskClick2Dial thì bạn nên có cấu hình Asterisk cho giao diện AJAM.
Vài chức năng chính của AsteriskClick2Dial:
Context menu tùy chọn.
Trạng thái biểu tượng, chọn một vài sau đấy kích vào biểu tượng trên thanh trạng thái.
Statusbar TextBox tự nhập một vài.
Global Clipboard, sao chép ngẫu nhiên số nào từ ngẫu nhiên ứng dụng, đểtrở lại Firefox, nhấn chuột vào biểu tượng trên thanh trạng thái.
Call popup thông tin (bằng việc sử dụng AMI).
Call kiểm soát trên những popup (sử dụng AMI).
Mở một trang web cùng những sđt như một tham số.


Link Tải Asterisk Click2Dial mới nhất: