Tải Atomic Asterisk Unhider

Link Tải Atomic Asterisk Unhider chính thức:

Tải về máy (716,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Atomic Asterisk Unhider

Vấn đề: Nếu như bạn sử dụng chức năng lưu lại mật khẩu tự động trong Windows, sau đấy truy cập vào những file hay phần mềm từng được mật khẩu bảo vệ bạn sẽ nhìn mật khẩu của bạn sẽ được ẩn dưới dạng dấu hoa thị. Trong những trường hợp như thế, bạn được phép truy cập mà ko nên nhớ mất khẩu và ko nên xem chúng.Nhưng, hai khi bạn lại phải gọi lại mật khẩu dưới dạng dấu họa thị để có thể sử dụng chúng trên PC khác. Và trong trường hợp như thế, bạn được phép đối mặt cùng việc quên mật khẩu.
Giải pháp: Atomic Asterisk Unhider sẽ hỗ trợ bạn xử lý việc trên. Phần mềm này hay tạo ra để khôi phục lại mật khẩu hiển thị dưới dạng dấu hoa thị. Để có thể xem được mật khẩu ẩn, bạn sẽ phải: Chạy phần mềmNhấn nên chuột vào mục của phần mềm và giữ nó hướng con trỏ về mục có mật khẩu ẩn dưới dạng hoa thị. Lưu ý, bạn sẽ nên nhấn nên chuột vào mục "Password" của phần mềm.Nhả nên chuột.Theo đó, tất cả những ký tự mật khẩu sẽ lộ diện ở mục "Password" của phần mềm.Nếu như bạn nên crack mật khẩu từ một trang IE có vài entry mật khẩu, phần mềm sẽ hỗ trợ bạn nhận tất cả mật khẩu tại mục "Password" của phần mềm tựa theo địa điểm của nó trên trang IE. Giờ đây, bạn được phép chọn và copy mật khẩu vào clipboard.


Link Tải Atomic Asterisk Unhider mới nhất:

Tải về máy (716,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)