Tải AutoKrypt cho Mac

Link Tải AutoKrypt cho Mac chính thức:


AutoKrypt cho Mac

Một ứng dụng có ích có thể hỗ trợ người sử dụng mã hóa và giải mã những tệp hay Folder và Folder con của nó...AutoKrypt là ứng dụng mã hóa được tạo ra để tự động mã hóa hay giải mã những tệp và Folder. Các phương pháp mã hóa của AutoKrypt gồm có tựa vào mật khẩu, khóa công cộng và riêng tư, khóa bí ẩn, mật khẩu OpenPGP, khóa công cộng và riêng tư OpenPGP.
Vài chức năng của chương trình:- Encryption Profiles giúp bạn nhanh lẹ thêm những cấu hình mã hóa và giải mã. Những tệp này có thể được sử dung cho việc mã hóa hay giải mã
- Thao tác Encryption giúp bạn mã hóa những tệp hay toàn bộ Folder và Folder con của nó
- Thao tác Decryption cho phép giải mã những tệp hay toàn bộ Folder và Folder con của nó
- Key Generator có thể tạo những khóa bí ẩn, công cộng, riêng tư, riêng tư và công cộng OpenPGP
- Key Store manager giúp bạn nhập hay xuất ra những khóa để sử dụng bên ngoài.


Link Tải AutoKrypt cho Mac mới nhất: