Tải AutoKrypt

Link Tải AutoKrypt chính thức:

AutoKrypt là ứng dụng mã hóa được tạo ra để tự động mã hóa hay giải mã những tệp và Folder. Các phương pháp mã hóa của AutoKrypt gồm có tựa vào mật khẩu, khóa công cộng và riêng tư, khóa bí ẩn, mật khẩu OpenPGP, khóa công cộng và riêng tư OpenPGP.
AutoKrypt

Điểm nổi trội:

  Không yêu cầu lập trình hoặc script, giao diện đồ họa trực quan.
  Là chương trình mạnh mẽ, linh hoạt, đáng tin cậy.
  Xử lý hơn 1000 thử thách một ngày.
  Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trước và sau khi mua SP.
  Dùng thử 30 ngày và nâng cấp miễn phí.

  Chức năng:

   Tính năng Encryption Profiles giúp bạn nhanh lẹ thêm mã hóa và giải mã profile. Những tệp này có thể được sử dụng trong thử thách mã hóa và giải mã.
   Encryption Task giúp bạn mã hóa những tệp hay toàn bộ Folder và Folder con của nó.
   Decryption Task giúp bạn giải mã những tệp hay toàn bộ Folder và Folder con của nó.
   Key Generator có thể tạo ra khóa bí ẩn, khóa công khai, khóa riêng tư, khóa OpenPGP công kđôi và khóa OpenPGP riêng.
   Quản lý Key Store giúp bạn nhập hay trích xuất khóa để sử dụng bên ngoài.
   Email Notification cho tất cả những tác vụ từ tác vụ Exit Code.
   Biến số được giúp cho hầu hết những tác vụ. Các tác vụ tạo ra biến số có thể được sử dụng trong những tác vụ khác.
   Tập tin hay Folder Zip sử dụng những ký hiệu trên lịch trình. Bạn có thể chèn vào thêm ngày/giờ vào tên tệp để lưu trữ.
   Chain Task Integrator giúp đi tất cả những thử thách AutoKrypt theo thứ tự.

   Các phương pháp mã hóa

   Có 2 phương pháp mã hóa là mã hóa đối xứng và bất đối xứng: Mã hóa từ phương pháp Symmetric Password
   Đây là hình thức mã hóa dễ dàng nhất (phương pháp mã hóa đối xứng), có nghĩa là 1 mật khẩu duy nhất được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu (hay những tệp). Phương pháp này thực sự có ích để mã hóa những thông báo nhạy cảm của bạn, gia đình hay cho một số người bạn hoặc đồng nghiệp đáng tin cậy. Mã hóa từ Symmetric Secret Key
   Đây là phương pháp mã hóa khóa thực sự dễ dàng. Phương pháp mã hóa đối xứng này sử dụng với một tệp khóa bí ẩn để mã hóa và giải mã dữ liệu (hay tệp).
   Mã hóa từ khóa công khai/cá nhân bất đối xứng
   Với một tệp khóa công kđôi được sử dụng để mã hóa dữ liệu, tệp tương ứng cùng khóa riêng được sử dụng để giải mã dữ liệu. Chỉ có bạn mới có quyền truy cập vào khóa riêng của mình. Bạn có thể “đưa” khóa công kđôi của mình cho bất kì ai có nhu cầu để gửi dữ liệu cho mình. Đây là kỹ thuật hay được sử dụng trong những tổ chức. Mã hóa OpenPGP
   Đây là phương pháp mã hóa phổ biến nhất. Nhiều cty sử dụng mã hóa OpenPGP để thảo luận, lưu trữ dữ liệu nhạy cảm. Khóa OpenPGP
   Để bắt đầu sử dụng, bạn phải tạo ra một cặp khóa OpenPGP. Khóa riêng phải được “bảo quản” cẩn trọng. Khóa công kđôi có thể gửi cho friend, đồng nghiệp, khách hàng hay người thân. Mã hóa và giải mã tệp
   Khách hàng của bạn được phép sử dụng khóa công kđôi để mã hóa một tệp. Sau đấy gửi thư điện tử tệp từng mã hóa cho bạn. Các tệp sau khi được khách hàng mã hóa bằng khóa công kđôi chỉ cần thể được giải mã bằng khóa riêng của bạn. Tương tự như thế, nếu bạn có ý định gửi một tệp cho khách hàng, bạn phải sử dụng khóa công kđôi để mã hóa tệp, chỉ cần khách hàng có khóa riêng mới có thể giải mã tệp. Đăng nhập và xác minh tệp
   Để công nhận là bạn từng gửi những tệp, bạn phải sử dụng khóa riêng để đăng nhập vào tệp. Sau đấy khách hàng có thể sử dụng khóa công kđôi để công nhận là tệp từng được bạn gửi.


Link Tải AutoKrypt mới nhất: