Tải AVD Slide Show

Link Tải AVD Slide Show chính thức:


AVD Slide Show - Tạo ra các đoạn trình diễn thu hút

AVD Slide Show 3.1.1.2 là tiện ích hỗ trợ bạn dễ xem nhiều ảnh bằng một đoạn trình diễn ảnh, mỗi hình ảnh sẽ được hiển thị theo một khoảng thời gian định trước khi chuyến thành ảnh tiếp theo. Bạn chỉ có tìm đường dẫn xuất hiện file ảnh trong một Folder, xác định thời gian hiển thị của mỗi ảnh, chọn hiệu ứng chuyển ảnh. Nếu như hình ảnh quá lớn tuyệt quá bé so cùng MH của bạn, ảnh sẽ được thay đổi kích thước cho vừa MH mà vẫn giữ được tỷ lệ của ảnh. AVD Slide Show là tool dễ sử dụng hỗ trợ chuyển đổi những hình ảnh số thành video và tạo ra những đoạn trình diễn thu hút cùng những hiệu ứng chuyển cảnh.
AVD Slide Show
Các chức năng chính:
- Tải được nhiều định dạng ảnh gồm có tif, tiff, fax, gif, jpg, jpeg, jpe, pcx, bmp, dib, rle, ico, cur, png, wmf, emf, tga, targa, pxm, ppm, pgm, pbm.
- Xem đoạn trình diễn cùng hơn 160 hiệu ứng chuyển cảnh (có giúp xem trước)
- Xem trước hình ảnh
- Lưu chỉ số định dạng tệp cụ thể và lưu hộp thoại xem trước.
- Chuyển đổi ảnh kỹ thuật số thành file AVI.
- Lấy mẫu lại những hình ảnh đang hoạt động trước khi tải lên trên MH.
- Mỗi lần thêm ảnh vào chương trình sẽ căn giữa ảnh một cách hoàn hảo.


Link Tải AVD Slide Show mới nhất: