Tải Backup Folder Sync

Link Tải Backup Folder Sync chính thức:

Tải về máy (578,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Backup Folder Sync là tiện ích sao lưu và phục hồi được tạo ra để nhân bản những Folder sao lưu từng chọn. Phải một cú nhấp chuột, bạn được phép nhanh lẹ Include hay Exclude Drives, folder và file, lưu chúng như là Backup Jobs.Lúc bạn thực hiện BFS sau đấy những tệp duy nhất từng thay đổi nói từ lần sao lưu tận cùng gọi là copy. Ngoài ra, nếu bạn delete ngẫu nhiên Folder hoặc tệp những mục này cũng bị delete ở nơi bạn từng sao lưu lại. Điều đấy có nghĩa là, nếu bạn khôi phục lại một Folder, nội dung sẽ chưa có ngẫu nhiên file cũ bị delete trong đó.
Backup Folder Sync

Chức năng:

• Lựa chọn sao lưu có thể đc lưu trữ trong Backup Jobs để bạn ko nên chọn lại.• Included và Excluded mục được hiển thị bằng biểu tượng trong danh bạ. Các Folder và tệp có thể được thay đổi bằng việc nhấp chuột nên vào một Folder hay tệp.• Báo có chi tiết tệp hay Folder bị delete hay sao lưu.• Bạn có thể sao lưu vào folder local, ổ đĩa ngoài, USB, network share và khôi phục vào Folder gốc hay Folder thay thế.• Có thể lên lịch trình sao lưu.


Link Tải Backup Folder Sync mới nhất:

Tải về máy (578,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)