Tải Backup2Sim cho Android

Link Tải Backup2Sim cho Android chính thức:


Backup2Sim cho Android

Backup2Sim giúp bạn sao lưu liên hệ thành thẻ SIM, rất tiện ích khi chuyển thành ĐT mới. Phiên bản v2.7.6 từng được cập nhật để giúp android 2.1, 2.2
Backup2Sim cho Android
Backup2Sim là phần mềm có thể:
Cho phép bạn dọn dẹp SIM
Sao lưu những liên hệ từ tài khoản Google về thẻ SIM
Sao lưu liên hệ từ một tệp tin CVS có trên thẻ SD của thẻ di động thành thẻ SIM.


Link Tải Backup2Sim cho Android mới nhất: