Tải Backup42 3.1

Link Tải Backup42 3.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Backup42 3.1

Backup42 là 1 tiện ích được tạo ra giúp bạn sao lưu dự phòng dữ liệu của mình cùng việc sử dụng những thuật toán nén. Chương trình có thể tự động tạo ra những bản sao lưu và đóng đùm lưu trữ theo định dạng ZIP. Các lưu trữ có thể được sao chép cục bộ, hay qua những thiết bị di động (USB), hay trên một hệ thống mạng máy tính hay có thể được gửi qua mail. Bạn cũng có thể lập thời gian biểu để sao lưu dự phòng bằng việc sử dụng tool lập lịch dễ dàng.
(theo Softpedia)


Link Tải Backup42 3.1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)