Tải BackupSF

Link Tải BackupSF chính thức:

BackupSF là 1 tool chuyên nghiệp, được tạo ra cùng mục đích hỗ trợ người sử dụng tạo một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu MySQL cho website của mình bằng một truy cập FTP.Nếu như bạn đang vận hành website để kinh doanh, để giải trí hay chỉ để thỏa mãn sở thích riêng tư thì hẳn bạn sẽ hiểu sẽ phức tạp như vậy nào nếu có ngẫu nhiên việc xảy ra cùng máy chủ của bạn, dẫn xuất hiện trì hoãn hoạt động của trang web và cả hoạt động kinh doanh của mình. Để khắc phục những sự cố này, thông hay người sử dụng cần sự giúp chuyên môn của những người chuyên nghiệp phần mềm. Nhưng, biện pháp này hay thực sự tốn kém. Thay vào đó, bạn được phép chủ động hơn và tiết kiệm cho mình khoản chi phí trên bằng việc sử dụng BackupSF.
BackupSF
Chương trình này có một giao diện dễ dàng và dễ hiểu. Để sao lưu trang web của mình, người sử dụng chỉ có thực hiện như đã bước trong trình chỉ bảo của ứng dụng. Cơ sở dữ liệu MySQL của bạn sẽ được sao lưu cùng sự giúp của những script từng được tải lên lên máy chủ web. Bạn có thể đăng lại những dữ liệu này lên máy chủ bằng liên kết FTP bằng việc sử dụng ngẫu nhiên ứng dụng FTP client nào. Bên cạnh đó, nếu bạn có ý định khôi phục lại cơ sở dữ liệu thì chỉ có nhập file và giải quyết cùng sự giúp của PhpMyAdmin.Thêm vào đó, để bảo đảm tính bảo mật cho dữ liệu, người sử dụng có thể đồng bộ bản sao trong BackupSF lên những tài khoản đám mây như Dropbox, SugarSync...Với chức năng này, ngay khi BackupSF hoàn tất một bản sao lưu, chắc chắn ngay lập tức, bản sao này sẽ được tải lên và bảo mật trên đám mây. Bạn sẽ ko lo việc bị mất dữ liệu nữa.
Vài chức năng chính của BackupSF:

Sao lưu dữ liệu MySQL của những trang web thông hay từ máy chủ cơ sở dữ liệu về máy tính riêng tư.
Sao lưu file của website bằng nhiều loại truy cập FTP, FTPS, FTPES, SFTP từ máy chủ về máy tính người sử dụng.
Cho phép giải quyết cơ sở dữ liệu MySQL có kích thước lớn và sử dụng PHP gateway. Tất cả những bản sao lưu đc lưu trữ trữ trong một định dạng tệp thân thiện.
Hỗ trợ giải quyết khối lượng file lớn (từng thử nghiệm trên file có dung lượng 150 GB).
Cho phép sao chép nhiều dự án với một lúc.
Hỗ trợ một giao diện dễ dàng cùng trình chỉ bảo cụ thể.

Yêu cầu:

Hỗ trợ PHP trên máy chủ từ xa để sao lưu dữ liệu MySQL.
Hạn chế của bản sử dụng thử:

Cho phép sao lưu một website duy nhất và tạo ra một cơ sở dữ liệu MySQL.


Link Tải BackupSF mới nhất: