Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS

Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS chính thức:

Tải về máy (633,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn THCS chia ra thành 41 Module, mỗi Module lại là 1 đề tài xoay quanh đặc điểm tâm sinh lý, học tập, giáo dục, môi trường giáo dục học sinh cấp THCS.

Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn THCS

Lúc học xong lớp bồi dưỡng đều đặn cho giáo viên, thầy cô sẽ nên làm bài thu hoạch về nội dung mình từng học tập. Vậy mời thầy cô với theo dõi bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch:


Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn cho giáo viên THCS

 • Module THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
 • Module THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
 • Module THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
 • Module THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, giải quyết thông báo về môi trường giáo dục THCS
 • Module THCS5: Nâng cao khả năng hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
 • Module THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
 • Module THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
 • Module THCS8: Phương pháp và kỹ thuật chỉ bảo, tư vấn cho học sinh THCS
 • Module THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
 • Module THCS10: Rào cản học tập của những mục tiêu học sinh THCS
 • Module THCS11: Chăm sóc giúp tâm lý cho học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trong trường THCS
 • Module THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
 • Module THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
 • Module THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 • Module THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng xuất hiện kế hoạch dạy học
 • Module THCS16: Hồ sơ dạy học
 • Module THCS17: Tìm hiểu, kđôi thác, giải quyết thông báo phục vụ bài giảng
 • Module THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
 • Module THCS19: Dạy học cùng công nghệ thông báo
 • Module THCS20: Tăng cường khả năng sử dụng thiết bị dạy học cùng ứng dụng CNTT trong dạy học
 • Module THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
 • Module THCS22: Dùng một vài phần mềm dạy học
 • Module THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 • Module THCS24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
 • Module THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
 • Module THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • Module THCS27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • Module THCS28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
 • Module THCS29: Giáo dục học sinh THCS bằng những hoạt động giáo dục
 • Module THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS
 • Module THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
 • Module THCS32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
 • Module THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
 • Module THCS34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
 • Module THCS35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
 • Module THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
 • Module THCS37: Giáo dục bởi vì sự phát triển lâu dài ở trường THCS
 • Module THCS38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS
 • Module THCS39: Phối hợp cùng gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
 • Module THCS40: Phối hợp những tổ chức cộng đồng trong công tác giáo dục
 • Module THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Ngoài ra, thầy cô cấp Tiểu học, THPT cũng có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn Tiểu học
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn THPT


Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS mới nhất:

Tải về máy (633,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)