Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn Tiểu học chia ra thành 45 Module, mỗi Module là 1 đề tài khác nhau ảnh hưởng đến việc tâm lý, dạy học, và môi trường học của học sinh Tiểu học.

Lúc học xong lớp bồi dưỡng đều đặn cho giáo viên Tiểu học xong, thầy cô sẽ nên làm bài thu hoạch về nội dung mình từng học tập. Vậy mời thầy cô với theo dõi bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch:


Bài thu hoạch bồi dưỡng đều đặn Tiểu học

 • Module TH1: Vài việc tâm lý học dạy học ở Tiểu học
 • Module TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu nổi bật, học sinh có tình cảnh khốn khó
 • Module TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh kém kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
 • Module TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
 • Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
 • Module TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
 • Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
 • Module TH8: Thư viện trường học thân thiện
 • Module TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 • Module TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khốn khó về nghe, nhìn, nói
 • Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khốn khó về học, về vận động
 • Module TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp những nội dung giáo dục ở Tiểu học
 • Module TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực 
 • Module TH14: Thực hành tạo ra bài học theo hướng dạy học tích cực
 • Module TH15: Vài phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH16: Vài kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH17: Dùng thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH19: Tự làm đồ sử dụng dạy học ở trường Tiểu học
 • Module TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học căn bản
 • Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
 • Module TH22: Dùng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học
 • Module TH23: Mạng Internet - Tìm và kđôi thác thông báo
 • Module TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH25: Các kĩ thuật xẻ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH27: Kiểm tra đánh giá bằng bình luận thể chất
 • Module TH28: Kiểm tra, đánh giá những môn học bằng điểm số
 • Module TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
 • Module TH30: Hướng dẫn vận dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
 • Module TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
 • Module TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong những hoạt động ở trường Tiểu học
 • Module TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm
 • Module TH37: Những việc chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học
 • Module TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học qua những môn học
 • Module TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua những môn học
 • Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua những hoạt động giáo dục
 • Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu học
 • Module TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua những môn học ở Tiểu học
 • Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua những môn học ở Tiểu học
 • Module TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện bởi vì trẻ em

Ngoài ra, thầy cô cấp THPT cũng có thể tham khảo 40 Module bài thu hoạch BDTX, để có thêm kinh nghiệm viết bài cho mình.


Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)