Tải Bản hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí hệ Phổ thông năm 2012

Link Tải Bản hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí hệ Phổ thông năm 2012 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bản chỉ bảo chấm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí hệ Phổ thông năm 2012 - Hướng dẫn chấm thi

Bản chỉ bảo chấm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí hệ Giáo dục trung học phổ thông năm 2012