Tải Bản hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT môn Toán hệ Giáo dục thường xuyên 2012

Link Tải Bản hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT môn Toán hệ Giáo dục thường xuyên 2012 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bản chỉ bảo chấm thi tốt nghiệp THPT môn Toán hệ Giáo dục hay xuyên 2012 - Hướng dẫn chấm thi

Bản chỉ bảo chấm thi tốt nghiệp THPT môn Toán dành cho hệ Giáo dục đều đặn năm học 2012