Tải Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Link Tải Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu chính thức:

Tải về máy (114,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bản kđôi nhân khẩu được sử dụng cho người đủ 14 tuổi trở lên để làm thủ tục đăng ký hay trú hay tạm trú tại địa phương, những thông báo trên Bản kđôi nhân khẩu nên đúng và đầy đủ thông báo riêng tư và những mục tiêu có ảnh hưởng. 

Bản kđôi nhân khẩu, hộ khẩu mẫu HK01 mới nhất được ban hành theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc cách kđôi nhân khẩu hộ khẩu theo đúng quy định của pháp luật.


Nội dung mẫu HK01 - Bản kđôi nhân khẩu, hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK01 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1):..................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):...........................

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../..../.... 4. Giới tính:..

5. Nơi sinh:.........................................................

6. Nguyên quán:.................................................

7. Dân tộc:…8. Tôn giáo:……9. Quốc tịch:.......

10. CMND số:………. 11. Hộ chiếu số:..............

12. Nơi hay trú:............................................

13. Địa chỉ nơi sống hiện nay:................................

14. Trình độ học vấn (2):…........…………..15. Trình độ chuyên môn (3):......................

16. Biết tiếng dân tộc:……………..............17. Trình độ ngoại ngữ:...............................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..........................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên xuất hiện nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm xuất hiện tháng, nămNơi sống
(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn;
quận/ huyện; tỉnh/ TP. Nếu như ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)
Nghề nghiệp, nơi làm việc
   
   
   
   
   

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):...................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):...................................

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuan hệNghề nghiệpĐịa chỉ nơi sống hiện nay
       
       
       
       
       
       

Tôi cam đoan những lời kđôi trên đây là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

.........., ngày.....tháng.....năm......

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu ko biết chữ thì ghi rõ "ko biết chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được huấn luyện hay trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).


Link Tải Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu mới nhất:

Tải về máy (114,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)