Tải Bản trình bày thực phẩm tươi

Link Tải Bản trình bày thực phẩm tươi chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Bản trình bày thực phẩm tươi - Template Bản trình bày thực phẩm tươi

Mẫu thuyết trình này gồm có một bản chiếu tiêu đề có hình ảnh rau củ trên nền trắng sạch sẽ. Nó sẽ có ích cho những bản trình bày trong nhà hàng, hội thảo về thực phẩm, triển lãm nấu ăn, share tài nguyên sức khỏe và dinh dưỡng và những buổi họp thông hay về những doanh nghiệp ảnh hưởng xuất hiện thực phẩm. Mẫu bản trình bày này có nhiều bố trí bản chiếu ở định dạng MH rộng (16x9) và có một biểu đồ mẫu, bảng và đồ họa SmartArt mà bạn được phép dễ điều chỉnh.
Bản trình bày thực phẩm tươi
Phù hợp Microsoft PowerPoint 2013.


Link Tải Bản trình bày thực phẩm tươi mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)