Tải Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Link Tải Bảng đánh giá nhân viên cuối năm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu biểu mẫu Đánh giá các giai đoạn thực hiện công việc, bình luận nhân viên vào dịp cuối năm để từ đấy làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc hay mức thưởng cho nhân viên một cách hợp lý.

LOGÔ CÔNG TY


ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG NĂM 20.... 

Tên CBNV: .........................................................................................................................................

Chức danh: ............................................. Phòng ban:…………………………....................................

Hướng dẫn thực hiện:

-  Cán bộ nhân viên (CBNV) tự đánh giá và cho điểm theo khả năng làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn (thang điểm tự  đánh giá từ 1 xuất hiện 5 tùy theo năng lực làm việc của mỗi CBNV).

 -  Dựa trên kết quả đánh giá, mỗi nhân viên sẽ có số điểm cụ thể và tự động được xếp loại theo quy định mà ko theo ý kiến chủ quan của đơn vị, để bảo đảm tính khách quan.

-   Bảng Thang điểm đánh giá thi đua được lập ko bằng cấp quản lý, chuyển thẳng qua phòng HCNS trong vòng 02 ngày nói từ khi Thang điểm được chuyển xuất hiện nhân viên.

PHẦN I: NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

A- CBNV tự đánh giá về các giai đoạn làm việc trong thời gian qua của mình và cho ý kiến, đề xuất.

1. Tóm tắt về những tính năng, thử thách công việc chính của bạn trong thời gian vừa qua?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Bạn trông thấy kết quả thực hiện công việc thời gian qua của mình như vậy nào: tốt, đạt yêu cầu hoặc kém? Giải thích lý do bởi vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Điều gì bạn thích và ghét khi làm việc tại cty trong thời gian vừa qua? Bạn có ý kiến gì đóng góp cho sự phát triển của cty trong thời gian đến (Quy trình bán hàng, giao hàng, thu mua hàng hóa, thủ tục hành chính, nội quy, phúc lợi, tiền lương… ) không?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong địa điểm hiện tại?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Mục tiêu và kế hoạch trong năm đến của bạn là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

B- CBNV tự cho điểm theo năng lực và khả năng làm việc của mình theo những tiêu chí sau đây: Thang điểm đánh giá (1và 2 điểm  = Kém, 3 điểm = Trung bình, 4 điểm = Khá, 5 điểm = Tốt)

1. Kiến thức về công việc

_______  điểm

2. Sự sáng tạo

_______  điểm

3. Kiến thức chuyên môn

_______  điểm

4. Khả năng xử lý việc và đưa ra quyết định

_______  điểm

5. Kỹ năng quản lý thời gian

_______  điểm

6. Kỹ năng làm việc theo nhóm và mở rộng công việc

_______  điểm

7. Lập kế hoạch công việc và làm thông báo công việc cùng cấp trên

_______  điểm

8. Mức độ làm xong công việc được giao

_______  điểm

9. Khả năng chịu được áp lực công việc

 

_______  điểm

10. Khả năng làm việc độc lập và sự linh hoạt trong công việc

_______  điểm

11. Kỹ năng giao tiếp

 

_______  điểm

12. Mối quan hệ cùng cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

_______  điểm

13. Chất lượng, số lượng công việc làm xong

 

_______  điểm

14. Tinh thần tiếp thu và cầu tiến

_______  điểm

15. Tính kỷ luật của bản thân trong công việc

______  điểm

16. Tuân thủ nội quy, quy định của cty

_______  điểm

Tổng điểm: ………….

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

  1. Điểm mạnh của nhân viên

Đưa ra những điểm mạnh của nhân viên khi đánh giá công tác:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

  1. Những điểm cần cải thiện

Những đề nghị mà nhân viên cần edit và cải thiện:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

  1. Kiến nghị

Những đề xuất của người quản lý đối cùng nhân viên được đánh giá:

….. ......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nhân viên                               Ký tên                         Ngày … tháng  … năm 

 

Quản lý                                   Ký tên                        Ngày … tháng ... năm

 

Giám đốc                               Ký tên                        Ngày … tháng ... năm

*Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên tựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

- Tổng điểm từ: 70 –80: Tốt

- Tổng điểm từ: 60 – 70: Khá

- Tổng điểm từ: 50 – 60: Trung bình

- Tổng điểm từ: 30 – 50: Yếu

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Bảng đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)