Tải Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Link Tải Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

• Tên dự án:..........................................

• Chủ đầu tư:.........................................

• Tên cơ quan cho vay, thanh toán:.........................................

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Giải thích nguyên nhân không cân bằng:..................................

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1-Nhận xét:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua các giai đoạn cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)