Tải Bảng kê hồ sơ Bảo hiểm

Link Tải Bảng kê hồ sơ Bảo hiểm chính thức:

Tải về máy (315,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu D01-TS: Bảng kê hồ sơ bảo hiểm được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Bảng kê hồ sơ bảo hiểm này sử dụng để tổng hợp hồ sơ, văn bản của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung từng ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN hay Tờ kđôi cung cấp và thay đổi thông báo người tham gia BHXH, BHYT. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo. 


Mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm.


Link Tải Bảng kê hồ sơ Bảo hiểm mới nhất:

Tải về máy (315,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)