Tải Bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán

Link Tải Bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bảng miêu tả công việc của kế toán thanh toán

Quản lý những khoản thu

- Thực hiện những nghiệp vụ thu tiền: của những cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

- Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

- Quản lý những chứng từ ảnh hưởng xuất hiện thu chi.

Quản lý những khoản chi

- Lập kế hoạch thanh toán cùng nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

- Chủ động liên lạc cùng nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko bảo đảm.

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, tìm hiểu phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

- Thực hiện những nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

Kiểm soát hoạt động của thu ngân

- Trực thu nhận những chứng từ ảnh hưởng từ bộ phận thu ngân.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ những chứng từ của thu ngân.

- Kiểm soát những chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA ko hoạt động.

Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

- Kết hợp cùng thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

- In thông báo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD

- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày cùng thủ quỹ.

Để có thể làm tốt được công việc của một nhân viên kế toán thanh toán thì những bạn phải có những kỹ năng căn bản sau:

+ Nghiệp vụ kế toán tốt.

+ Am hiểu về những phần mềm kế toán;

+ Kỹ năng giao tiếp: giao tiếp và thuyết trình tốt.

Ngoài ra thì những điểm sau được sau được gọi là lợi thế khi bạn ứng tuyển địa điểm kế toán thanh toán:

Đã là ngườim kế toán công nợ

+ Có nhân cách tốt, trung thực, thẳng thắn;

+ Sức khỏe tốt, năng động, chuyên cần.

+ Cẩn thận, ngăn nắp, và có tinh thần trách nhiệm cùng công việc;

+ Nhiệt tình, tự tin, có tinh thần đồng đội; năng lực hợp tác và làm việc nhóm tốt.

+ Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao;

+ Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu đột xuất.

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)