Tải Bảng mô tả công việc nhân viên Thủ kho

Link Tải Bảng mô tả công việc nhân viên Thủ kho chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Bảng miêu tả công việc thủ kho gồm có những công việc và có hạn của bạn trong khi chịu trách nhiệm nhập xuất hàng hóa theo đúng quy định của doanh nghiệp.


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

  • Kiểm tra những chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
  • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho riêng tư ảnh hưởng.
  • Nhận những chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hay kế toán theo quy định.
  • Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
  • Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
  • Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
  • Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu cùng định mức tồn kho tối thiểu.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

  • Đảm bảo tất cả những loại hàng hóa nên có định mức tồn kho tối thiểu.
  • Nếu như số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, nên đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho hợp.
  • Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

  • Định kỳ theo kế hoạch lập những phiếu yêu cầu mua hàng hay đơn hàng nhập khẩu.
  • Theo dõi các giai đoạn nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.
  • Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho

  • Trực tiếp sắp xếp những loại hàng hóa trong kho.
  • Sắp xếp hàng hóa né bị ướt, đổ vỡ…
  • Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

  • Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo chỉ bảo của NSX.
  • Với loại hàng mau hư thì nên quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out)

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

  • Tuyệt đối bảo đảm quy tắc PCCC trong kho.
  • Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại những kệ hàng né kệ bị gãy đổ…

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Bảng mô tả công việc nhân viên Thủ kho mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)